เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 19) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 19) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 17) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 15) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 17) 21 มิ.ย. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ (อ่าน 26) 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 15) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 17) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 16) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 19) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล (อ่าน 11) 09 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเตรียมสถานที่ (อ่าน 9) 09 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 14) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(๑๖๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 15) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13) 31 พ.ค. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศการชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 12) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงาน เพื่อดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 11) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คนงานกิจการประปา บริหารงานระบบประปามีกิจการประปา จำนวน ๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐,๓,๑๓,๗ และ ๔ (อ่าน 9) 31 พ.ค. 65
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล (อ่าน 11) 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เคื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 40) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 35) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(๑๖๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 32) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 35) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 29) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยเพื่อดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 40) 31 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คนงานกิจการประปา บริหารงานระบบประปามีกิจการประปา จำนวน ๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๔,๗,๑๐,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 35) 31 มี.ค. 65