เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624.25 KB

แบบฟอร์ม  คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB

แบบฟอร์ม ขอรับน้ำบรรเทาสาธารณะภัยในช่วงฤดูแล้ง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 814.76 KB

แบบฟอร์ม คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 686.69 KB

แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.31 KB