เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2558
รายงานแผนฉพาะกิจป้องกันและงับอัคคีภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.69 MB
รายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.23 KB
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
รายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พ.ศ.๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
รายงานแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.34 MB
รายงานแผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB
แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลหลักเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.48 MB
รายงานแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
รายงานแผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.65 MB
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหน่วยปฎิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
รายงานแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB