เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB