เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
วัดบ้านตาแผ้ว (หลวงปู่มั่ง)

(หลวงปู่มั่ง)

วัดบ้านตาแผ้ว หมู่ที่ 6 ต.หลักเขต อ.มืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

หลักเขตโบราณ

สถานที่ตั้ง วัดบ้านหลักเขต หมู่ที่2  ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์