เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ตำบลหลักเขต เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหลักเขตเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552  เป็นต้นมา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.35 KB