เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.89 KB
รายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.64 KB