เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมราณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมราณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.95 MB