เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา

พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการสภา

  กฎหมาย พรบ. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายอื่น ๆ