เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.8 KB
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.13 KB