เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
http://www.laas.go.th//UI/ReportViewer.aspx?Site_ID=8C944D6E-B392-419C-95F8-9FFD3EECAC64&budget_Year=2563&Estimate_Expense_id=03055361-7726-4168-A3F4-1610B9C8FDCD&UserID=C97EDE1E-917B-4EC8-9C10-7F8AB0454D4A&JobID=&PlanID=&report=Budget/B_EstimateExpenseDetail_Print
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 866.87 KB