เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.36 KB
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.66 KB
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.5 KB
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 708.77 KB