เทศบาลตำบลหลักเขต
หมู่ 10  ตำบลหลักเขต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 044-110084 กองช่าง 044-110085 กองคลัง 044-110086
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี รอบงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 736 KB